PROGRAMY UNIJNE

I Projekt

Data umowy: 11.08.2017

Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o. o. realizuję operacje w ramach działania „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” obejmującego poddziałania , o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 lit b-g oraz art.44 ust. 6 lit b rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 1.

„Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”,zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 

Tytuł operacji: „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej  i ekosystemów  morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, polegającej  na: zbieraniu przez rybaków odpadów z morza, jak na przykład usuwanie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich”.

Cel operacji: „Zmniejszanie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów”

Planowane efekty: wyłowienie około 10 ton sieci widm i innych odpadów morskich

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ” Rybactwo i Morze”

II Projekt

Data umowy: 11.06.2019

Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o. o. realizuję operacje w ramach działania „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” obejmującego poddziałania , o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 lit b-g oraz art.44 ust. 6 lit b rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 

Tytuł operacji: „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej  i ekosystemów  morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, polegającej  na „Obserwacji przyłowów w narzędziach połowowych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego:.

Cel operacji: Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej w przypadku realizacji operacji w ramach poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i, jak również w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia 508/2014

Planowane efekty: Współudział w stworzeniu bazy danych obserwacji środowiskowych.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ” Rybactwo i Morze”

III Projekt

Data umowy: 23.12.2019

Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o. o. realizuję operacje w ramach działania „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” obejmującego poddziałania , o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 lit b-g oraz art.44 ust. 6 lit b rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”,zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 

Tytuł operacji: „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych  i odpadów morskich”).

Cel operacji: „Zmniejszanie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów”

Planowane efekty: wyłowienie około 27 ton sieci widm i innych odpadów morskich

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ” Rybactwo i Morze””

 

IV Projekt

Data umowy: 15.09.2020

Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o. o. realizuję operacje w ramach działania „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” obejmującego poddziałania , o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 lit b-g oraz art.44 ust. 6 lit b rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”,zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 

 

Tytuł operacji: „Obserwacje przyłowów w narzędziach połowowych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego).

Cel operacji: „Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej”

Planowane efekty: Współudział w stworzeniu bazy danych obserwacji środowiskowych 

V Projekt

Data umowy: 23.07.2018 r.

 

Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z
o. o. realizuje operację w ramach działania 1.5 Inwestycje w zakresie
ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o
których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 1.
„Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego,
innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w
Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 

Tytuł operacji: „Inwestycje w zakresie
ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów”.

Cel operacji: „Zmniejszanie wpływu rybołówstwa
na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu,
niechcianych połowów”

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu
Operacyjnego ” Rybactwo i Morze”

VI Projekt

Data umowy: 21.11.2018

Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o. o. realizuję operacje w ramach działania  Plany Produkcji i obrotu w zakresie Priorytetu 5″ Wspieranie obrotu i przetwarzania”  zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 

Tytuł operacji: Przygotowanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu za lata połowowe 2014-2018

Cel operacji: „Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury”

Planowane efekty: zmiana wartości pierwszej sprzedaży

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ” Rybactwo i Morze”

VII Projekt

Data umowy: 03.10.2019

Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o. o. realizuję operacje w ramach działania  Plany Produkcji i obrotu w zakresie Priorytetu 5″ Wspieranie obrotu i przetwarzania”  zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 

Tytuł operacji: Przygotowanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu za rok połowowy  2019

Cel operacji: „Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury”

Planowane efekty: zmiana wartości pierwszej sprzedaży

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ” Rybactwo i Morze”

VIII Projekt

PROJEKT 

Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o. o. realizuję operacje w ramach działania  Plany Produkcji i obrotu w zakresie Priorytetu 5″ Wspieranie obrotu i przetwarzania”  zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 

Tytuł operacji: Przygotowanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu za lata połowowe 2021-2022

Cel operacji: „Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury”

Planowane efekty: zmiana wartości pierwszej sprzedaży

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ” Rybactwo i Morze”

Adres

ul. Stoczniowa 7
78-100 Kołobrzeg
Zachodniopomorskie

Kontakt

tel. +48 94 35 122 94
fax. +48 94 35 122 94
email. biuro@smacznaryba.pl